Wijnhoven.leo@gmail.com

atelier ; Egelantiersgracht 668 

https://www.leowijnhoven.com

 

1980 History of Art & archeology,Universityof Amsterdam

1994 masterclass j.g. dokoupil

1994/1995 Ateliers Arnhem

 

 

 

CURIOSITY.

BALANCE INSTEAD OF GROWTH.

CREATIVITY (DIVERSITY), INSTEAD OF MARKETING (UNIFORMITY).

the end of western modernisme.

 

 

Modernism:

Control + exploitation of nature.

rationality---------------------------------------------] analytically,+
-- materialism, mechanism, dehumanisation------] causal,+
reductionism-----------------------------------------] + linear thinking.
quantifucation

classification
hierarchy-------------------------].
 egocultus-------------------------] submission.
-- individualism, hedonism,----]        +.
 -- short-term thinking----------] categorization.
expansion------------------------].
   colonialism, globalism-------].

idea of progress.
   growth, property.

 

 

 Leo Wijnhoven is een grootmeester in het hedendaagse

 geëngageerd realisme. Zijn werk handelt over sociale,

 economische,en politieke  ontwikkelingen in onze wereld,

 met name het globalisme (uniformiteit en identiteitsproblematiek),

 het vrijemarktfundamentalisme, de media- en spektakelmaatschappij.

 En over het falen van het westerse modernisme

 (rationalisme,materialisme,mechanisme,dehumanisering,reductionisme,

 lineair denken,dualiteit,hokjesgeest,hierarchie,

 beheersing en exploitatie vd natuur,t vooruitgangsidee[expansie,groei],

 t kortetermijn denken,egocultus).

 Het gaat Wijnhoven niet om  persoonlijke (vrije) expressie,

 maar meer om communicatie (bewustzijnsverandering).

 Leo Wijnhoven ankert zich niet vast aan één bepaalde richting,

 maar gebruikt een breed scala aan stijlen, gaande van de

 zogenaamde ‘green-art’, over surrealisme tot het (hyper)realisme

 

CREATIVITY (DIVERSITY)  INSTEAD OF MARKETING (UNIFORMITY}
 Mijn werk gaat over sociale,economische,politieke en wetenschappelijke ontwikkelingen in onze postmoderne wereld. M.n. het globalisme (m.a.g. uniformiteit,fragmentatie en identiteitsproblematiek), de vrije-markt ideologie ,de massa-consumptie-,en wegwerpmaatschappij, en de media-,en spectakelmaatschappij.
En over t (einde van) westerse modernisme (metzijn hierarchische relatie t.o.v.de natuur) Het gaat me niet om mijn persoonlijke (vrije)expressie ,maar meer om communicatie (bewustzijnsverandering). Daarom gebruik ik een breed scala aan stijlen (met als basis t realisme) Mijn doel is t kritisch bekijken vh.westers-modernisme (de duale scheiding v. lichaam en geest [=materie+energie] m.a.g. :  materialisme,mechanisme-dehumanisering-, rationalisme, reductionisme, lineair denken,hokjesgeest, classificering, hierarchie, beheersing +exploitatie v.d.natuur [niet circulair ;geen balans], egocultus,expansie/groei [t vooruitgangsidee].
En t zoeken naar nieuwe uitgangspunten,daar waar de modernistische uitgangspunten niet meer werken. In facto leven we praktisch gezien al n eeuw in n niet-modernistische wereld : alle producten die zijn gebaseerd op electriciteit [incl.computers,internet, maar ook ;de a-bom,lasers,holografie,nanotechnologie etc], zijn gebaseerd op de quantummechanica,die zegt dat er GEEN scheiding is tussen materie+energie. Dus de modernistische-dualiteit [en daarmee de andere mod’e-uitgangspunten] is al n eeuw niet meer geldig ! Alleen leven we nog wel steeds met de mode mentaliteit, denkwijze. En dat is nu net de oorzaak van zoveel problemen waar we nu met te maken hebben (mn.de klimaatsverandering en t financieel-economische stelsel ; m.a.g politiek-en sociaal-maatschappelijke problemen).
1997

 

CREATIVITY(DIVERSITY) INSTEAD OF MARKETING (UNIFORMITY).

My work is about social, economic, political and scientific developments in our post-modern world.particularly globalism (i.e. uniformity , but at the same time fragmentation -and resulting in identity problems),the free-market-fundamentalism (including its mass consumption), the spectacle-mediacracy ,and about (the end of)Western modernism (and its hierarchical relationship  to nature). I am not so much concerned with personal (free) expression as with communication (changingconsciousness), which is why I use a broad range of styles (based on realism). My aim is to look critically at Western modernism (the duality of  body and mind [= matter +energy], i.e.rationalism, materialism, mechanism, dehumanising, reductionism,linear thought,narrowmindedness, hierarchy, control and exploitation of nature [taking only, no balance or harmony], the cult of self,expansion/growth [the idea of progress].I am looking for new assumptions and starting points where modernistic assumptions have failed.In fact we already live for more than a century with the technical inventions coming from the theories of quantum-mechanica, based on the oppossite assumptions of modernism. However, weare still living with a modernistic mentality or mindset ; global [vs. local] ,shorttermthinking [vs.longterm] ,large scale [vs. smallscale] ,exploitation [vs. balance],profit [vs.humanity],which is the root cause of many of our current problems (particularly the climate change and the financial-economic system, i.e.political and social issues).

1997